Zorg / Welzijn

Zorg / Welzijn is een breed vakgebied. Zo kun je werken in de verslavingszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, of bij bijvoorbeeld arbodiensten. Je kunt aan het werk als arts, verpleegkundige, doktersassistent, verzorgende, apothekersassistent maar ook als psycholoog, gezinscoach of gedragstherapeut. Ben jij medelevend en kun je goed met mensen werken? Ben jij geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de zorg en wil jij je inzetten voor de verbetering hiervan? Dan is een baan binnen het vakgebied zorg wellicht iets voor jou.

Ontwikkelingen binnen de sector zorg en welzijn maken dat er geanticipeerd moet worden op capaciteits- en kwaliteitsproblemen binnen het personeelsbestand. Hiervoor is Laborem Detachering bij uitstek de geschikte organisatie om dit te ondersteunen en begeleiden. Instanties zoals Reclassering Nederland, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Psychiatrie, Ziekenhuizen, Thuiszorgorganisaties en Verzorgings- & Verpleeghuizen besteden het werving- en selectieproces van nieuwe medewerkers uit aan Laborem Detachering. Dat doen zij omdat Laborem expertise heeft in de branches en het verschil maakt door een goede mix van vakmanschap en professionaliteit. Laborem is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en kan goed inspelen op de eisen, wensen en verwachtingen van onze opdrachtgevers.